logo-samandehi
جنگ شیمبار بایگانی - سایت خبری شهر اولین ها
  • بازشناسی جنگجوی بختیاری که در شیمبار آرام گرفت … + تصویر
  • سایت خبری شهر اولین ها// درتاریخ شفاهی وکم نوشته ی بختیاری !! نبردهایی ماندگار برذهن ها نقش بسته است. روزگاران بسیاری داستان ایل حماسه های « حالوزال » ، « بختیار»، « محمدحسین » ، « عبده محمد للری » و… بود وپدران برای فرزندانشان قصه های جنگ ها وکشتار تلخ برادران را بیان می […]
تبليغات