logo-samandehi
اتوماسیون اداری بایگانی - سایت خبری شهر اولین ها
  • اهمیت بخشی به اتوماسیون اداری، حلقه مفقوده در شهرداری
  • شهر اولین ها// به نظر می رسد که دیگر دوره ی درخواستهای کتبی و پوشه های رنگی در دست برای انجام امورات شهری کمتر در شهرهای هزاره سومی مشاهده می شود و سامانه اتوماسیون اداری تا حدود زیادی پاسخگویی به امورات را تسریع بخشیده است. اینکه با حضور در دفتر مدیر یا برخی واحدها با […]
تبليغات