جنایت علیه محیط زیست مسجدسلیمان ؛ پاسخگو کیست؟
جنایت علیه محیط زیست مسجدسلیمان ؛ پاسخگو کیست؟

شهر اولین ها// حدود ۱۰ ماه از بازدید مشترک از سایت دفن زباله مسجدسلیمان می گذرد و طی این مدت به نظر می رسد که علاوه بر عدم پیگیری و رسیدگی به مسائل موجود در این زمینه ، مشکلات سایت زباله مسجدسلیمان موجب گردیده تا شرایط اسفباری بر این منطقه حاکم شود…!!؟؟ به گزارش شهر […]

شهر اولین ها// حدود ۱۰ ماه از بازدید مشترک از سایت دفن زباله مسجدسلیمان می گذرد و طی این مدت به نظر می رسد که علاوه بر عدم پیگیری و رسیدگی به مسائل موجود در این زمینه ، مشکلات سایت زباله مسجدسلیمان موجب گردیده تا شرایط اسفباری بر این منطقه حاکم شود…!!؟؟

به گزارش شهر اولین ها به نقل از شبکه خبری خوزستان، در بازدید مشترک جمعی از مسئولین شهرستان از سایت دفن زباله مسجدسلیمان که در مردادماه سال گذشته انجام گرفت مسائلی از قبیل مشکلات مربوط به محل دفن، جمع آوری ، مسائلی پیرامون ساماندهی وضعیت سایت دفن زباله شهر،لزوم تعریض جاده در محل سایت جدید ،لزوم دپوی روزانه و تأمین تجهیزات مربوطه توسط شهرداری،حراست قوی تر محدوده موردنظر و عدم اجازه ورود دوره گردها،خودروهای ناشناس بدون هماهنگی با نگهبان سایت در مسجدسلیمان  مطرح گردید. با این وجود و پس از گذشت حدود ده ماه هنوز هم مشکلات سایت دفن زباله مسجدسلیمان برطرف نشده است.

از طرفی دیگر و با افزایش روزانه حجم زباله های تولید شده توسط خانوارها و نیز تخلیه مداوم آنها در حاشیه جاده مسیر سایت زباله و همچنین انباشتگی زیاد زباله در این منطقه بی توجهی مسئولین امر از جمله شهرداری مسجدسلیمان را در پی داشته است.بطوریکه با آتش زدن زباله ها و ایجاد دود و آلودگی ناشی از آن در هوای شهرستان امکان بروز بسیاری از بیماری ها را افزایش می دهد.همچنین افزایش و تولید زباله موجب بحران هایی در زمینه محیط زیست گردیده که حیات شهروندان و سایر موجودات را بامشکلات جدی روبرو خواهد ساخت.ضمن اینکه گفته می شود نارضایتی اهالی مناطق نزدیک به محل سایت دفن زباله موجب شده است تا پیگیری های آنان از طریق مراجع مربوطه جهت رسیدگی به این موضوع همچنان ادامه یابد.از طرفی دیگر تولید شیرابه زباله و خروج آن از خودروهای حمل زباله یکی از جدی ترین تهدیدها برای سلامتی شهروندان بشمار می رود و انتظار می رود تا اداره محیط زیست مسجدسلیمان که در سنوات گذشته پیگیری های قضایی به علت عدم مدیریت صحیح پسماند شهرداری شهرستان از قبیل جمع آوری نامناسب، حمل غیر اصولی و نهایتاً رهاسازی در مکانهایی غیر از سایت مصوب دفن زباله و عدم ساماندهی مناسب سایت دفن زباله را صورت داده بود با جدیت بیشتری در اینخصوص پیگیری خود را تا حصول نتیجه نهایی ادامه دهد.

با تمام این تفاسیر و با توجه به در پیش بودن هفته جهانی محیط زیست امیدواریم تا با رسیدگی جدی و فوری به این موضوع مشکل عمده زیست محیطی سایت دفن زباله مسجدسلیمان هرچه زودتر مرتفع گردد تا شاهد محیطی بهتر جهت تخلیه و دفن زباله های شهرستان باشیم.